ORANGEForce Kick-off

Tijdens de kick-off van ORANGEFORCE zullen de researchlijnen van het programma worden toegelicht door:

Katarina Jerkovic:                           bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg (ACTA, HU)

Marie-Charlotte Huysmans:       hoogleraar Cariologie en Endodontologie (Radboud UMC)

Bruno Loos:                                       hoogleraar parodontologie (ACTA)

Vergeet u niet aan te melden voor de feestelijke start van dit project. Dit is het eerste project dat onder de vlag van het landelijke mondgezondheidsconsortium ORANGEHealth wordt uitgevoerd.

Hieraan nemen, naast bijna 80 private partners en praktijken, alle zeven opleidingen voor mondzorg- en tandheelkunde deel.

Het is daarmee een unieke samenwerking in Nederland die de mondzorg en algehele gezondheidszorg dichter bij elkaar gaat brengen.

Meld u direct aan

Willem Fokkema (w.t.fokkema@acta.nl)

Programmadirecteur                                                                                                                                                                                                                                            

Datum                  10 oktober 2022

Plaats                   Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ, Utrecht

Programma        15:30     Inloop

                               16:00     Inleiding Willem Fokkema, programmadirecteur             

                               16:15     Estafettepresentaties door de researchleiders

                               16:45     De relatie tussen mond- en algemene gezondheid door Philips

                               17:00     Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

                               17:15     Het belang van publiek private samenwerking door Health Holland

                               17:30     Afsluiting met aansluitend borrel en hapje 

Aanmelden       Meld u direct aan