On a mission to shape the future

Oral healthcare professionals in the Netherlands join forces in ORANGEHealth.nl in a mission to shape the future of health and healthcare.

Onze visie

De zeven Nederlandse onderwijsinstellingen voor mondzorg- en tandheelkunde hebben hun krachten gebundeld in ORANGEHealth. Naast onderwijs verrichten zij onderzoek en bieden patiëntenzorg. Deze zeven partners zijn initiatiefnemers van een meerjarig programma waarin zij samen met publieke en private partijen de toekomst van (mond)zorg en (mond)gezondheid vormgeven, met speciale aandacht voor preventie, de juiste zorg op de juiste plek, interprofessionele samenwerking en aandacht voor kwetsbare groepen. Het consortium geeft inhoud aan de steeds vaker klinkende oproep voor meer samenwerking tussen mondzorg- en algemene gezondheidszorg.

Ons onderzoek

Innovatieve benaderingen van (orale) gezondheidszorg voor ouderen

Dit programmaonderdeel speelt zich af in de fysieke omgeving waar ouderen gezondheidszorg van mondzorgprofessionals en andere zorgverleners krijgen. Dat kan thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld in een zorginstelling. De mondgezondheid en de algemene gezondheid worden hier simultaan gevolgd. Door gebruik van ondersteunende diagnostiek worden data verzameld en geïnterpreteerd. Deze komen beschikbaar voor de zorgverleners die op basis hiervan adequate zorgstrategieën en interventies kunnen kiezen. Dit onderdeel wordt het 'fieldlab' genoemd. Het field lab levert ook informatie aan de twee andere onderzoekslijnen en gebruikt hun input in de praktijk.

Ontsluiten en koppelen van gegevens over mondgezondheid

Voor effectieve samenwerking tussen zorgverleners is de toegang tot gegevens een voorwaarde. Dat is nu nog niet het geval. In dit programmaonderdeel worden mondgezondheidsgegevens uit verschillende bronnen verzameld om de toestand van de mondgezondheid in Nederland te monitoren, met een focus op de oudere patiënt. Daarnaast gaan we via tandartspraktijken en huisartspraktijken (huisartsen) gegevens uit de patiëntendossiers gebruiken om de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid vast te stellen. Deze benadering via de praktijken is nieuw en vraagt nieuwe technologische oplossingen. Praktijken door het hele land zijn praktijken zijn bereid om hieraan bij te dragen.

Meten in de mond

Speeksel en de kwaliteit van het mondecosysteem vormen de basis van deze onderzoekslijn. Speeksel is immers de aangeboren beschermer van de mondholte. De speekselvloed in combinatie met de speekselsamenstelling is representatief voor de mondgezondheidstoestand, de aanwezige biomarkers kunnen duiden op systemische aandoeningen die voorheen uitsluitend via bloedafname werden vastgesteld. Deze kennis staat nog in de kinderschoenen maar heeft een groot potentieel omdat speekselafname nauwelijks belastend is voor de patiënt. In dit project wordt met name gefocust op droge mondproblematiek. Het droge-mond-syndroom (DMS) is komt typisch voor bij oudere mensen, waarbij polyfarmacie of het syndroom van Sjögren op de loer liggen, en dat is uiteindelijk een sterke risicofactor voor cariës en parodontitis.

Onze partners


En nog meer dan 40 tandarts- en mondzorgpraktijkhouders